12.12.2007

Vindafjord kjøper Dex

Vindafjord kommune har bestemt seg for å kjøpe DEX.

Vindafjord har vært pilotkunde på DEX, og det er svært gledelig at de nå har bestemt seg for å anskaffe DEX. 

Vi vil fortsatt ha et tett samarbeid med Vindfjord for å hjelpe dem å ta uttrekk av datasystemer. 

De interkommunale arkivene rundt omkring i landet fungerer som depot, og er stort sett de som skal motta avleveringene frå kommunene. Status pr. i dag er at de har mottatt fra null til 20-25 avleveringer.  Når en da tenker på at Vindafjord Kommune har identifisert 80 baser/system som de har behov for å ta uttrekk fra, så sier det seg selv at behovet for DEX er omfattende.