13.12.2007

Demo - Interkommunale arkiv

Svært mange av landets kommuner er tilknyttet et interkommunalt arkiv.

IKA'ene har funksjon som depot for de fleste kommunene, og en del av dem utfører tjenester ved at de tar uttrekk av data fra de systemene som kommunene måtte be om. I disse tilfellene avleverer de uttrekket til seg selv, og så skal de i neste omgang godkjenne uttrekket. 

Noen av depotene har mottatt mellom 10 og 20 avleveringer, andre ingen. Når en vet at en gjennomsnitts kommune har mellom 60 og 120 databaser/datasystemer som skulle vært avlevert, så sier det seg selv at det er en del å gjøre på dette området. 

Sysco har derfor hatt gjennomganger på nettet for flere av disse institusjonene i løpet av de siste 2 ukene. Reaksjonene er svært positive, og gir absolutt grunn til optimisme i forhold til å gjøre DEX kjent rundt om kring i kommune-Norge. 

Dersom dere ønsker en slik demonstrasjon online så gjør vi gjerne det.