13.12.2007

DEX Seminarer

På tur med DEX

Sysco har i samarbeid med lokale institusjoner arrangert 4 seminarer om det å ta vare på digital informason. Samarbeidspartner i Bergen var Bergen byarkiv, i Stavanger var Stavanger kommune medarrangør. 

Riksarkivet i Norge var representert ved Rune Runnestø fra Riksarkivets El-arkiv avdeling på alle 4 seminarene.

Program:

Utfordringer/emner som ble diskutert:

      Med mer


Det var meget bra oppmøte og diskusjonene var livlige. 

Dersom noen er  interesserte i å diskutere de ovennevnte emnene eller ønsker demonstrasjon av DEX, vær så snill å ta kontakt.