27.05.2008

Informix og Ingres støtte

Det er nå lagt inn drivere for Informix og Ingres databaser i DEX

Det er nå lagt inn støtte for disse to databasetypene i DEX, og vi håper at noen av våre kunder vil ta i bruk denne funksjonaliteten så snart som mulig. Vi har testet driverne på egenkonstruerte baser, men ønsker selvsagt "real-life" erfaring med bruk av denne nye funksjonaliteten.