30.05.2008

Haugesunds Avis benytter DEX

Haugesunds Avis har foretatt en migrering av data fra Access til XML for publisering på web

I forbindelse med oppkjøp av lokalavisen Innsida ønsket Haugesunds avis å hente ut alle artiklene fra Innsida.no og legge dem inn i sin nye publiseringsløsning. Dette betød at de måtte hente ut alle artiklene, legge til bilder og lage XML filer. De nye XML filene måtte inneholde nye filreferanser til bildefilene. 

Ved hjelp av DEX laget vi XML filene i henhold til de ønskene Haugesunds Avis presenterte.