30.05.2008

Uttrekk av Ephorte

Interkommunalt Arkiv i Rogaland har foretatt en vellykket uttrekksjobb fra sin Ephortebase

IKA Rogaland benytter pr. i dag Ephorte sak-/og arkivsystem og ønsket å gjøre et uttrekk av basen og inkludere alle dokumentene. Ved hjelp av DEX logget de på sin Oracle/Ephorte database, valgte alle tabellene og presiserte dokumenttilknytningen.

Resulatatet ble et meget vellykket uttrekk som inneholder  metadatafiler, datafiler for alle tabellene og alle dokumentene konvertert til pdf/a. Filreferansen i de opprinnelige tabellene har blitt forandret til en ny referanse med en relativ path til de nye pdf/a dokumentene.