23.04.2009

FAQ

FAQ (Frequently Asked Question)

Det er lagt til et nytt punkt, FAQ, på menyen.  Her er det lagt opp linker til en del spørsmål som er kommet opp i forbindelse med bruk av DEX, samt Sysco sitt svar på disse.  
Det er også tatt med diverse anbefalinger som vi har erfart at det kan være nyttig å kjenne til når man skal bruke DEX.