11.05.2009

DEX og Oracle 8i?

Problemer med kobling fra DEX til Oracle 8i? Sjekk FAQ.