DEX feiler ved uttrekk fra tabell med felt av typen LONG. Hva gjør jeg nå?
Oracle anbefaler å ikke bruke felt av typen LONG lenger. Isteden bør man bruke LOB (clob, nclob). For å konvertere LONG-felt til CLOB kan man benytte TO_LOB funksjonen.
For å få gjort uttrekk av dataene i en tabell med LONG-felt kan man derfor lage en backup-tabell hvor LONG-feltet er konvertert til CLOB. Deretter kan man gjøre uttrekket fra backup-tabellen fra DEX.

Se eksempel på syntax hvor feltet fritekst av typen LONG omgjøres til LOB:
CREATE TABLE backup_nett
AS
(SELECT nett_id,
TO_LOB(fritekst) "FRITEKST",
FROM nett);