Problemet
Dex henger, og i log-filen står det "ORA-00942: tabellen eller utsnittet finnes ikke (eng: table or view doesn't exist)".

Løsning
Sannsynligvis skyldes dette rettigheter på tabellen. Enten må brukeren som kobler seg til DEX få rettigheter til å lese tabellen, eller så må man koble seg på med en annen bruker (som har mer rettigheter).

Dersom dette ikke fungerer må man enable SQL Tracing, og inspisere resultatet for å finne årsaken. Dette gjøres vanligvis av DBA (administrator).

Hvis ingen klarer å lese tabellen kan tabellen antageligvis slettes (korrupt på et eller annet vis). Da vil DEX kunne ta uttrekket etterpå, men dette avklares med systemleverandør i forkant.