DEX og Oracle 8i?
Kobling fra DEX til Oracle 8i fungerer ikke lenger, sannsynligvis fordi Oracle har sluttet å supportere 8i fra 11g-versjonen (11g er den driveren DEX kommer med).
Det er ikke mulig å legge til en eldre driver i DEX i tillegg til 11g-driveren (ref: JAR-hell seksjonen: http://en.wikipedia.org/wiki/Java_Classloader).
Eneste mulighet er da en workaround for de som måtte trenge å koble seg til en eldre Oracle DB (8i).

Workaround:
1 – Gå til \lib\drivers, og flytt (ikke endre filnavn) filen ”ojdbc6-11.1.0.6.0.jar” ut fra katalogen. NB! Ikke slett filen, da den må flyttes tilbake etterpå hvis man skal ha mulighet til å koble til en nyere Oracle DB.
2 – Kopier denne filen  inn i \lib\drivers.
3 – Start DEX, og du vil nå kunne koble til bl.a. Oracle 8i.