Diverse anbefalinger:
• Antivirus bør skrus av når man skal ta uttrekket. DEX forårsaker mye skriving til disk som Antivirus-software kan fange opp, og blokke/låse filer som DEX skriver til pga for eksempel en ”skummel” Makro i et dokument.
• Alle forbindelser til servere etc bør være faste. Dvs at det ikke bør benyttes trådløse, USB eller andre   typer ”usikre” forbindelser under uttrekks-jobben.
• DEX bør innstallers innenfor sikker sone (hvis dette finnes)
• Før du starter uttrekket:
  Sjekk at det er nok plass på harddisken i forhold til databasens størrelse!!! Her anbefales minimum 6 ganger databasens størrelse, men dette vil kunne variere noe. Jo mer plass man gjør tilgjengelig, jo sikrere er man på at uttrekksjobben ikke stanser pga dette.