Dokumentene er lagret i databasen, men DEX klarer ikke å fange dem. Hva gjør jeg?

Dex har støtte for 2 varianter for uttrekk av dokumenter fra databasen:
   - Dokumenter lagret i databasen
   - Dokumenter som er lagret på disk (se brukerveiledning for dette)


DEX støtter uttrekk av dokumenter lagret i databasen dersom disse er lagret som datatypen LOB. Dex støtter både typene CLOB og BLOB. 
  - CLOB = karakterer / ren tekst
  - BLOB = binære data / multimedia filer som word docs, bilder, video etc

Dersom dokumentene ikke er lagret med disse datatypene vil DEX kunne ha problemer med å fange dem. LONG (Oracle) datatypen har vist seg å bl.a. skape problemer (se FAQ her), men ikke i alle tilfeller. I enkelte tilfeller får man uttrekk fra LONG-felt, andre ganger ikke. Det kan bl.a. ha sammenheng med hvilke data som er lagret, versjon av databasen, samt databasens kompabilitet med JDBC driveren som benyttes.
Ellers kan grunnen til at DEX ikke klarer å fange dem rett og slett skyldes at man har "hacket" til en spesialløsning for å støtte dokumenter i databasen.

I alle disse tilfellene har man i bunn og grunn kun ett alternativ til løsning for uttrekk via DEX. Det vil være å få konvertert dokumentene til formatet DEX støtter. Dvs konvertere dem til CLOB/BLOB datatyper, eller få dem lagret på disk (se brukerveiledning for hvordan DEX kan behandle filer på disk). For LONG-felt kan man bl.a. benytte denne metoden.
Her trenger man muligens litt eksperthjelp, gjerne må systemleverandør også involveres alt etter hvilket problem man har og hvilken løsning man velger å gå for.