Feilmelding: java.sql.SQLException: Datastrømmen er allerede lukket

Dersom denne feilmeldingen (eng: Stream already closed) forekommer i loggen kan dette skyldes at det finnes kolonner i aktuell tabell av datatypen LONG.

Dersom det finnes kolonner av typen LONG er eneste mulighet for uttrekk av tabellen denne work-arounden.