Får meldingen ”Invalid object name” i log-filen. Hva er galt?

2 ting (kanskje flere) kan være årsaken til dette:

White space i objekt-navn:
Noen databaser tillater eksempelvis opprettelse av objekter med ”white space” i objekt-navnet. Eksempel: Tabell med navn: ”tabell_navn_med_white space”.
Et slikt navn strider med god skikk og bruk, og kan være årsaken til at DEX ikke godtar det. Løsning kan være å lage en backup-tabell uten ”white space” i tabellnavnet, og gjøre uttrekket på backup-tabellen.

Invalid DB objects:
Ugyldige objekter (invalid objects) vil ikke DEX kunne ta uttrekk av. Måten å løse dette på kan være å enten fjerne det ugyldige objektet (da det uansett ligger ”ubrukelig” i databasen), eller opprette/kompilere det på ny slik at det blir gyldig (valid).