Fang, dokumentèr og avlevèr data fra fagsystemer og sak-/arkivsystemer.

Vi befinner oss i en digital mørketid. Digitalt lagrede data er informasjon som i sin natur er i en flyktig form. De blir raskt uleselige for oss dersom vi oppbevarer dem i samme form som i den daglige bruken.

Vi må foreta stadige konverteringer for å gjøre den digitale informasjonen flyttbar og håndterlig på nye teknologiplattformer. Det er behov for standardiserte løsninger som hindrer at hver enkelt konvertering bare binder oss til en ny systemavhengig teknologi.

Gjør hvert steg i avleveringsprosessen mer effektivt med DEX Data Extractor.