Hvor finner jeg log-filen til DEX?
I samme katalog som DEX er installert vil filen "dex.log" finnes. Eldre log-filer vil hete "dex.log<dato>".

F.o.m. versjon 1.0.9103 vil man i tillegg finne filen "data_extraction_errors.txt" i katalogen hvor uttrekket lagres. Denne vil inneholde referanser (info) til evt data som ikke lar seg behandle (trekke ut). Se her for mer info.