Denne listen vil bare inneholde reelle systemer som er eller har vært i bruk hos kunder. Vi har testen DEX på en rekke andre systemer med hell, men vil begrense denne listen til faktiske uttrekk.

Ephorte (sak-/arkivsystem) fra Ergogroup
Customer 8 IT system for energisektoren
Uni Micro Lønn og Regnskap
Forum Sak (Sak-/arkivsystem)
KomTek (Administrasjon av tekniske oppgaver)
Lotus Notes Kvalitetshandbok