Melding om feilkonverterte dokumenter. Hvordan kan jeg ordne dette?
Log-filen til DEX (dex.log) vil sannsynligvis inneholde litt informasjon om hvorfor konverteringen ikke lot seg gjøre.
Problemer som kan forekomme:
• Databasen innehar feil passord knyttet til dokumentet
• Dokumentet er korrupt (ødelagt)
• Krypterte dokument

For å finne ut av problemene over må man forsøke å åpne dokumentet i original-programvaren. Åpnes det ikke der kan man anta at det er korrupt. Spørres det etter passord må man angi passordet som befinner seg i databasen knyttet til dokumentet. Finnes ikke dette, eller det er feil, så vil heller ikke DEX kunne åpne og konvertere det. Krypterte dokument kan ikke DEX konvertere.
DEX benytter Open Office for konvertering av dokumenter. Dersom Open Office ikke støtter dokumentet man forsøker å konvertere vil man ikke få det konvertert.

WordPerfect filer:
DEX kan konvertere WordPerfect filer, men i enkelte tilfeller (versjonsrelatert) kreves det at fil-extension er .wpd. Dersom du har slike filer med annen extension enn .wpd må disse renames før konverteringen.
For å rename filer automatisk kan du fra DOS-prompt bruke kommandoen: ren *.A *.wpd
NB! Husk at filene selvsagt også må endres til samme extension i databasen.