Under uttrekket får jeg melding om at minnet er fullt (out of memory) e.l. Hva gjør jeg?
Dette skyldes med stor sannsynlighet at Java har brukt opp minnet som er avsatt som tillatt for Java å bruke.
Dersom du kjører DEX-versjon 1.0.5948 (datert 05.05.2009) eller nyere, kan du starte DEX med scriptet "start_1024.cmd".
Dette start-scriptet gir DEX tillatelse til å bruke opptil 1024m Minne. Scriptet befinner seg i bin-katalogen.