Passordet i en annen tabell enn dokumentet. Hvordan fikse dette?
Man kan lage et VIEW, og gjøre uttrekk av viewet istedenfor dokument- og passord- tabellene. Du kan finne en veiledning for dette i disse linkene:
• HowTo_Create_a_view_MSSQLServer.pdf
• HowTo_Create_a_view-General_approach.pdf