Vi har gjort det mulig å rekonstruere databaser ved hjelp av metadatafilen og XML-datafilene som DEX produserer. Metadata.XML filen har tilstrekkelig med opplysninger til å kunne opprette tabellene på nytt og opprette forbindelser mellom tabellene. Vi bruker så  XML-datafilene for å legge data inn i tabellene. Deretter vil du kunne gjøre omfattende spørringer mot dataene.

Formidling av utrekk er blitt en vesentlig oppgave for oss, det har liten hensikt å ta vare på digitale arkiver hvis de ikke kan gjøres tilgjengelige.

Våre rekonstruerte baser er foreløpig gjort på Hypersonic SQL Database, men vi er godt i gang med Oracle og MySQL rekonstruksjon.

Rekonstruerte Databaser:
Uni Micro Lønn og Regnskap til relasjonsdatabasen Hypersonic SQLDB
Forum Sak til relasjonsdatabasen Hypersonic SQLDB
KomTek til relasjonsdatabasen Hypersonic SQLDB