DEX er ikke begrenset til tradisjonelle databaser, men vil også kunne ta uttrekk fra systemer som oppbevarer data i egne filstrukturer. 

Vi har testet DEX på en lang rekke teknologiske plattformer, men har valgt å bare lage en referanseliste som inneholder plattformer det er gjort reelle uttrekk på.


MS SQL Server
Microsoft Access
Oracle
MySQL
Lotus Notes